Eğitim Programı

Eğitimlerdeki ilk hedefimiz mutlu çocuklar yetiştirmektir. Oyun, çocuklarımıza ulaşabileceğimiz en etkili eğitim yöntemidir. Oyun ve sevgi yoluyla öğretilen her konu en kolay öğrenme metodu olmakla birlikte kalıcı bilgi sağlamaktadır. Kendini güvende hisseden her çocuk yaratıcıdır, kendini ifade edebilir, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilir.

Eğitim programız kapsamında dil etkinlikleri ( Türkçe&İngilizce ) konuşma, dinleme, anlama, analitik düşünme becerisi, deneysel çalışmalar, problem çözme, matematik, dikkat, el-göz koordinasyonu, yoga, resim, müzik, dans, drama, sosyal ve kültürel faaliyetler yer almaktadır.

2-3 Yaş

Bu yaş grubu çocuklarımız, bebeklikten yeni çıkmış, çocukluğa ilk adımlarını atmış bireylerdir. Deneyimli kadromuz çocuğun dikkat ve ilgi seviyelerine uygun olarak becerilerini geliştirmeye odaklı, aktif ve keyifli bir ortam sunmaktadır.

Şarkı, masal, kukla oyunu, drama, İngilizce, müzik, dans, zeka oyunları etkinliklerimizle çocuklarımızın dil gelişimini, sosyal, duygusal, bilişsel, sayısal ve psikomotor gelişimi desteklemektedir.

4 Yaş

Bu yaş grubu çocuklarımızın Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmaları, kendilerini doğru ifade edebilmeleri için ana dil etkinliklerine büyük önem verilmekte, ayrıca çift dilde eğitim ( Türkçe-İngilizce ) verilerek yabancı dil eğitiminin temelleri erken yaşlarda atılmaktadır.

Ayrıca fen ve doğa etkinliği, mutfak ve sanat etkinliği, ekolojik tarım, müzik ve ritm ile duygularını ifade etme, yaratıcı drama etkinliği, dans ve yoga etkinliği gibi aktiviteleri haftalık program dahilinde düzenli olarak uygulamaktadır.

5-6 Yaş

Bu dönem, çocuklarımızın dış dünyaya açılan penceresidir. Çocuklarımızı yetişkinliğe hazırlarken gerekli olan temel beceriler, aşağıda belirtilen eğitimler ile kazandırılmaktadır.

Haftanın her günü İngilizce, resim, müzik, dans, drama ve yoga etkinliklerinin yanı sıra, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, matematik, bilim, dikkat süresi geliştirme, el yazısı, zeka oyunları gibi zihinsel çalışmalar ile çocuklarımızı desteklemekteyiz.

 • 5-6 Yaş Grubu Eğitim Hedeflerimiz
 • Kendisinin farkında olma özelliği kazanmak
 • Başkalarıyla dostluk kurabilmek
 • İşbirliği yapabilmek
 • Kendi kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olmak
 • İletişim becerisi kazanmak
 • Müzik, yoga ve dans yoluyla iletişim becerisi geliştirmek
 • Sanat yoluyla gelişim
 • Algısal gelişim
 • Gözlem becerisi kazanmak
 • Sıralama becerisi kazanmak
 • Uzay becerileri kazanmak
 • Zamanın farkında olma becerisi
 • Neden sonuç ilişkisi kurabilme
 • Yaratıcılık ve estetik becerilerin gelişimi

İngilizce

Okul öncesi dönemde verilecek İngilizce eğitimi, çocuğa ilerideki eğitim yıllarında kolaylık sağlayacaktır. Bu bağlamda okulumuzda İngilizce eğitimi her gün, işitsel ve görsel olarak uygulanmaktadır. Çocuklar kendi yaş gruplarına göre hazırlanmış kitap, barkovizyon, şarkı, sohbet, kes-yapıştır, tekrarla, uygula ve küçük ev ödevleri gibi etkinliklerle desteklenmektedir.
 

Drama Eğitimi

Çocuklarımızın duygularını en iyi ifade etme yöntemidir. Beden dilini duygularıyla birleştiren çocuk ruhsal olarak rahatlar, eğlenir, öğrenir ve en önemlisi özgüveni gelişir. Çocuklarımız drama eğitimlerinde aktif rol alır ve uygular. Konuyu yaşayarak öğrenen çocuğun empati yeteneği daha hızlı ve daha güçlü şekilde gelişir. Bu sayede insan ilişkilerinde daha başarılı bir birey olur.
 

Müzik Eğitimi

Müzik, bireyin hayatına ninni ile girer ve gelişerek devam eder. Okulumuzda müzik ve ritim, öğrenmeye destek bir enstürman olarak ele alınıp bir eğitim metodu olarak uygulanmaktadır. Müziğe özel yeteneği olan çocuklar bu eğitimler sayesinde keşfedilir, okul ve ebeveyn işbirliğiyle yeteneğinin geliştirilmesi yönünde desteklenir.
 

Yoga Eğitimi

Yoga, çocuğun nasıl duygu yolculuğu yapacağını öğretmekle kalmaz bu yeteneğin kazanılmasıyla birlikte duygu kontrolünü sağlayabilen sağlıklı bireylerin yetişmesine olanak tanır. Çocuk bu yolculuk sayesinde kaygılarını, öfkesini, stresini, beden dilini çok iyi ifade edebilir, rahatlar, arınır ve enerjisini boşaltır. Okulumuzda yoga eğitimi haftalık olarak uygulanmaktadır